Technologie zpracování plastů

V současné době je technologická základna společnosti plně přizpůsobena stávajícímu produktovému portfóliu.

S trochou zjednodušení by bylo možno definovat technologickou základnu R.A.P. plast s.r.o. jako technologické postupy pro zpracování plošných plastových materiálů (zde se jedná zejména o HPS, PVC, PET, PETG, PS):

 • vakuové tvarování
 • plošný výsek se studenou nebo vyhřívanou formou
 • formátování na rychlořezech
 • horizontální ořez vakuovaných prvků
 • tepelný ohyb
 • bodové a plošné lepení

Velkoformátový sítotisk

Od roku 2007 je součástí technologické základny velkoformátový sítotisk. Zcela nový technologický celek umožňuje tisknout na širokou škálu potiskovaných materiálů (papír, samolepící fólie, plastové fólie, plastové desky a další) většinou všeobecně používaných tiskových barev - jak klasických ředidlových, tak UV vytvrzovaných - do formátu B1, tj. 700 x 1000 mm.

Sítotiskový provoz je osazen třičtvrtěautomatem GILCO Spiedra 7610v a kombinovaným sušícím tunelem HA 770/550.

Doplňkové technologie

Dalšími technologiemi, které doplňují technologickou základnu v její komplexnosti, ale sami o sobě netvoří nosný program, jsou:

 • kartonážní výroba
 • kovovýroba

Služby

Shora popsané technologické postupy tvoří kompaktní celek, jehož výstupy lze dále přizpůsobovat potřebám zákazníků dalšími službami naší společnosti. Mezi ty základní bychom mohli zařadit zejména:

 • kompletování prvků do skupinových balení
 • adjustaci dodaných produktů do námi vyrobených obalů včetně přípravy distribučních balení
 • doprava

zpět na začátek stránky

q10w20e30r40t50

© R Design, 2006